• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Współczesne systemy komunikowania
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
system : who owns the internet, and how it owns us
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Brak okładki
Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ochronie środowiska : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Wojsko Polskie 1918-1920 : organizacja i struktura
Brak okładki
Teoria konfliktów zbrojnych [pk.] "Teoria II" : projekt koncepcyjny bazy danych i bazy wiedzy
Brak okładki
Proces dowodzenia w wybranych armiach państw NATO : (materiał pomocniczy)
Brak okładki
Wojska zmechanizowane i pancerne w walce
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
Brak okładki
Cybersecurity essentials
Brak okładki
Threat mitigation and detection of cyber warfare and terrorism activities
Cybercrime : eine Einführung
rise of politically motivated cyber attacks : actors, attacks and cybersecurity
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ważniejsze zagadnienia rozwoju myśli wojskowej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX w
Brak okładki
Zasady kierowania polowymi systemami łączności
Brak okładki
Wpływ wybranych czynników trudno wymiernych na rażenie fizyczne : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy ruchliwości wojennej z uwzględnieniem procesów algorytmizacji sterowania na szerokim tle współczesnych problemów politycznych, strategicznych i operacyjnych : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Radzieckie lotnictwo myśliwskie OPK w Wielkiej Wojnie Narodowej : (sposoby użycia i zasady działań bojowych)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store