• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo informacji : wprowadzenie
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Wykłady z komunikacji społecznej
Dialog als kommunikative Strategie : Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen am Beispiel der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zbiór materiałów z sympozjum "Wykorzystanie stacjonarnej sieci łączności dla potrzeb wojsk w działaniach bojowych na obszarze kraju" : przeprowadzonego w AON w 1990.12.19
Brak okładki
Korupcja w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Współpraca transgraniczna województwa dolnośląskiego w zakresie zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Współdziałanie Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej ze Strażą Graniczną i organami administracji morskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa Polski na obszarach morskich : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ struktury organizacyjnej Polskich Sił Zadaniowych na realizację zadań niemilitarnych w strefie odpowiedzialności w ramach misji ISAF : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybercrime through an interdisciplinary lens
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Brak okładki
Cyber security standards : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyber security incident response : a complete guide : practical tools for self-assessment
Final Report 2020
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Struktura organizacyjna i zakres obowiązków pracowników Katedry Wojsk Łączności
Brak okładki
Informacja na temat badań przeprowadzonych podczas niektórych ćwiczeń dowódczo-sztabowych Zjednoczonych Sił Zbrojnych : opracowanie w języku rosyjskim
Brak okładki
Zasady przygotowania i prowadzenia frontowej i armijnej operacji zaczepnej
Brak okładki
Program samodzielnego studiowania przez słuchaczy ASG WP historii polskiej sztuki wojennej od X do XX wieku
Brak okładki
Wojna elektroniczna według poglądów zachodnich" : (ogólne problemy)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store