• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
Biblioteka StratCom
Bulletin. 1/2022
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, które podbiją internet
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0
Brak okładki
Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Geostrategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski
Brak okładki
Analiza systemowa zmian potencjałów bojowych stron w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo : rozprawa doktorska
Brak okładki
Regulamin Komitetu Naukowego Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej : załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 16.04.2012 r
Brak okładki
Wpływ badań w różnych dziedzinach nauki na badania w naukach obronnych : praca naukowo-badawcza : kod: II.2.4.1.0
Brak okładki
Panorama przeszłości : główne źródła, prądy, twórcy i wydarzenia kultury światowej od zarania człowieczeństwa po progi Nowożytności
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberethics : morality and law in cyberspace
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Cybersecurity law
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zarys monografii operacyjno-geograficznej Czechosłowacji
Brak okładki
Metodyka kierowania opracowaniem pracy dyplomowej w Akademii Sztabu Generalnego WP w formie referatu
Brak okładki
asady dowodzenia i służba sztabów taktycznych związków lotniczych" : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 313 : operacja zaczepna armii : opracowanie metodyczne (zajęcia nr 18, 20)
Brak okładki
Opracowanie metodyczne do jednostronnego, jednoszczeblowego ćwiczenia w terenie nr 206, 207 "MAZURY"
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store