• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Komunikowanie się we współczesnym świecie
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
 
Akademia Sztuki Wojennej
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Obrót bronią i technologiami militarnymi w świetle prawa międzynarodowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Elektroniczny system identyfikacji statków powietrznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona przeciwrakietowa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rachunek ekonomiczny w gospodarce wojskowej : praca zbiorowa
Brak okładki
Brak okładki
Teoretyczny i praktyczny wymiar zasad sztuki wojennej : celowość działania : (materiał do studiowania)
Brak okładki
Gospodarka gazem ziemnym w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and privacy in cyber-physical systems
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
Cyber security : proceedings of CSI 2015
Brak okładki
Cyber security intelligence and analytics. Set 1
Brak okładki
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Sformalizowane dokumenty dowodzenia wojskami rakietowymi i artylerią : front - armia - dywizja : (projekt wersji użytkowej)
Brak okładki
Struktura organizacyjna służby uzbrojenia i elektroniki oraz zasady zaopatrywania wojsk w amunicję i sprzęt uzbrojenia w działaniach bojowych : skrypt wykładu
Brak okładki
raca dowódcy i sztabu związku taktycznego lotnictwa wykonującego zadania wsparcia oraz struktura niektórych jego komórek w świetle rozwoju historycznego, charakteru współczesnych działań bojowych i zagadnień dowodzenia" : rozprawa doktorska
Brak okładki
Pionowzloty i możliwości ich zastosowania bojowego
Brak okładki
Organizacja dowozu (i ewakuacji) do wojsk frontu na północno-nadmorskim kierunku operacyjnym w warunkach braku możliwości korzystania z komunikacji kolejowej : (studium komunikacyjne) : (załączniki do rozprawy doktorskiej)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store