• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Retoryka telewizji
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska
Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie : teoria i praktyka
Brak okładki
Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona przeciwchemiczna w działaniach bojowych batalionu : skrypt wykładu
Brak okładki
Teoria logistyki w aspekcie teorii i praktyki działań logistycznych w Siłach Zbrojnych RP : studium logistyczne
Brak okładki
Charakterystyka podsystemu przetwarzania informacji radiolokacyjnej WLOP [Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej] szczebla taktycznego
Brak okładki
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna gospodarki narodowej w potencjale gospodarczo-obronnym kraju
Brak okładki
Gra obronna Wyższych Kursów Obronnych. Cz. 1 - analityczno-prognostyczna nt. Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego (grupa wojewódzka)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information technology law : the law & society
r law and IT protection
Brak okładki
GDPR and Cyber Security for Business Information Systems
Brak okładki
China's cyber power
fifth domain : defending our country, our companies, and ourselves in the age of cyber threats
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Prognoza rozwoju teorii dyscypliny naukowej "Zabezpieczenie inżynieryjne" na lata 1990-2015 : (etap programowy)
Brak okładki
Inżynieryjne zabezpieczenie obrony na wybrzeżu morskim : (załączniki)
Brak okładki
Organizacja i zasady działania służby MPS na szczeblu taktycznym w działaniach bojowych : skrypt wykładu
Brak okładki
rganizacja przewozu oddziału lotniczo-technicznego transportem kolejowym w czasie przebazowania" : (skrypt)
Brak okładki
Analiza przydatności i wymagania taktyczno-techniczne wobec lotniczego, rakietowego pocisku oświetlającego
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store