• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Miasta województwa podlaskiego
Polscy wynalazcy
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ochronie środowiska : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Sztuka wojenna w działaniach koalicyjnych w Zatoce Perskiej. Cz. 1
Brak okładki
Koncepcja zarządzania dostępem do informacji niejawnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Profilaktyka zagrożeń rurociągów transportowych ropy naftowej i gazu ziemnego w aspekcie regulacji formalno-prawnych polskich i unijnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przeobrażenia w taktyce ogólnej : materiał studyjny
Brak okładki
Opracowanie procedur zbierania, przechowywania oraz archiwizacji efektów badań projektów innowacyjnych z wykorzystaniem platformy środowiska informatycznego bazującego na przepływach informacji w ramach beneficjentów projektu
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Security and privacy trends in the industrial internet of things
Brak okładki
Cyberethics : morality and law in cyberspace
Kali Linux : testy penetracyjne
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020
Brak okładki
Cybersecurity essentials
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Instrukcja o forsowaniu przeszkód wodnych : (dla wszystkich rodzajów wojsk)
Brak okładki
Teoretyczna myśl wojskowa w starożytności : (charakterystyka ważniejszych dzieł wojskowo-teoretycznych)
Brak okładki
Podstawowe zagadnienia osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i działań bojowych związków taktycznych i oddziałów wojsk OPL w systemie OPK : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 254/II LO 290/II ZWL : "organizacja działań bojowych i tyłowego zabezpieczenia plrt w początkowym okresie wojny" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Wymagania taktyczno-techniczne systemu zdalnej detekcji skażeń chemicznych atmosfery : (praca wykonana na zlecenie WICHiR)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store