• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
YouTube War : fighting in a world of cameras in every cell phone and photoshop on every computer
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
Brak okładki
Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Zbrojny ruch oporu : studium teorii i praktyki działań nieregularnych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Przewaga ogniowa warunkiem powodzenia działań zaczepnych : sposoby jej uzyskania i utrzymania : materiały do studiowania
Brak okładki
Koordynacja działań i współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną w realizacji zadań zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2011. Nr 1 (82)/2011
Brak okładki
Dokumenty do ćwiczenia : ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach międzynarodowe, jednoszczeblowe, jednostronne, w obiekcie stacjonarnym pk. Powietrzna Tarcza-13"
Brak okładki
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej : praca wykonana w ramach problemu naukowego pk."Doskonalenie"
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : proceedings of CSI 2015
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Information warfare in the age of cyber conflict
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór dokumentów charakteryzujących procesy informacyjne w zarządzie politycznym armii podczas organizacji i prowadzenia operacji zaczepnej
Brak okładki
Instrukcja wykorzystania programów zadania "DELTOID-41" : obliczanie prawdopodobieństwa przenikania przez strefę OPL przeciwnika
Brak okładki
Ćwiczenie na mapach nr 228 a/II KWOPL : "pułk rakiet przeciwlotniczych mz w osłonie forsowania i przeprawy wojsk na szerokiej przeszkodzie wodnej" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Ćwiczenie epizodyczne : temat 195: "Pułk zmechanizowany w akcji ratowniczej w mieście porażonym uderzeniem jądrowym" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Aneks do tematu: Kierowanie zabezpieczeniem tyłowym armii ogólnowojskowej w zintegrowanym systemie tyłów : (rozprawa habilitacyjna)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store