• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Polscy wynalazcy
Architektura informacji : badania i praktyka
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problmy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa
Sicherheitspolitische Kommunikation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : standarty oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury : rozprawa doktorska
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarys użycia lotnictwa transportowego
Brak okładki
Aspekty inżynieryjno-technicznego zabezpieczenia indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności w czasie wojny
Brak okładki
Teoretyczne podstawy algorytmizacji procesów decyzyjnych podejmowanych przez Zespół Medyczny Centrum Zabezpieczenia Działań Stanowiska Dowodzenia na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Teoria dowodzenia. Cz. 2
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Brak okładki
Cybersecurity in Israel
Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej. Tom IV,
Brak okładki
ISO IEC 27001 : practical tools for self-assessment
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Działania bojowe przeciw partyzantom : tłumaczenie instrukcji obowiązującej w Siłach Zbrojnych Niemiec hitlerowskich od 1.04.1944r
Brak okładki
Ocena i ważniejsze wnioski o znaczeniu wojskowym z wojny izraelsko-arabskiej
Brak okładki
Zabezpieczenie topograficzne : podręcznik. Część 1,
Brak okładki
Ćwiczenie sprawdzające nr 227 dla II kursu Wydz. WL : "obrona dywizji" : założenie taktyczne
Brak okładki
Sprawozdanie z dwustronnego kompleksowego ćwiczenia taktycznego z wojskami z elementami ćwiczeń szkieletowych pod kryptonimem "GROT" przeprowadzonego przez SOW w dniach 10-17.05.1965 r
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store