• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w świecie : narzędzia, teorie, unormowania
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Człowiek, informacja, społeczeństwo
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.1.0
Brak okładki
Cognitive science for the military - kurs ADL : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.2 [III.1.16.2.0]
Wpływ Iranu na bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie w XXI wieku : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2008. Nr 4(73)/2008
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury przez polski kontyngent wojskowy podczas międzynarodowych działań stabilizacyjnych w Iraku (2003-2008) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Użycie lotnictwa w działaniach związków taktycznych wojsk lądowych
Brak okładki
Bezpieczeństwo - istota i zakres : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach międzynarodowych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
art of hybrid war
Brak okładki
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Threat mitigation and detection of cyber warfare and terrorism activities
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja, planowanie i kierowanie procesem osiągania wyższych stanów gotowości bojowej przez ZT wojsk lądowych : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach : "działania bojowe dywizji lotnictwa myśliwsko-bombowego" : założenie : etap I
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 506 : "działania lotnictwa w operacji zaczepnej frontu. Organizacja osłony wojsk frontu przez DLM" : opracowanie metodyczne zajęcia nr 9
Brak okładki
Zastosowanie informatyki w systemie kierowania działalnością naukową w Akademii Sztabu Generalnego WP : rozprawa habilitacyjna : załączniki
Brak okładki
Przemiany doktryny społecznej współczesnego katolicyzmu : (tendencje w kościele katolickim)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store