• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Communication, technology and society
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Komunikacja w zarządzaniu projektami
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Prasa lokalna i samorządowa : propozycje zmian legislacyjnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Brak okładki
Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza
Kryteria oceny wariantów działań bojowych komponentu powietrznego : rozprawa doktorska
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Kierowanie obronnością państwa w aspekcie wykorzystania technicznych środków najnowszej generacji : materiały z seminarium naukowego odbytego w Centrum Konferencyjnym MON w dniu 5 kwietnia 2001 roku
Brak okładki
Analiza możliwości wykorzystania ogólnej teorii kierowania podczas podejmowania decyzji do działań bojowych
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu powiatu i województwa (gminy) w czasie prowadzenia operacji pożarowej [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 2-3.1 [Wyniki 2. etapu gry kierowniczej 1. grupy dydaktycznej ZUMS BN]
Brak okładki
Zastosowanie e-learningu w Siłach Zbrojnych RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane pojęcia (hasła) wojskowej terminologii ekonomicznej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Universal jurisdiction in international criminal law : the debate and the battle for hegemony
Brak okładki
art of hybrid war
Big data analytics for cyber-physical systems
Brak okładki
Hybrid and cyber war as consequences of the asymmetry : a comprehensive approach answering hybrid actors and activities in cyberspace : political, social and military responses
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Planowane w latach 1981-1985 zmiany organizacyjno-techniczne w zabezpieczeniu tyłowym wojsk oraz wpływ tych zmian na wzrost możliwości bojowych i zasady użycia wojsk lądowych Sił Zbrojnych PRL w operacjach zaczepnych i obronnych "Rozwój-2-7" : temat naukowo-badawczy "Rozwój-2"
Brak okładki
Zasady inżynieryjnego zabezpieczenia forsowania pułku : (wykład)
Brak okładki
Pokonywanie silnej, szczególnie pod względem przeciwpancernym obrony nieprzyjaciela
Brak okładki
Doskonalenie obrony radioelektronicznej dywizji zmechanizowanej w obronie w początkowym okresie wojny : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 306 : "operacja zaczepna armii po przegrupowaniu wojsk na dużą odległość" : zajęcie nr 56/Inż. : (opracowanie metodyczne)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store