• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Polscy wynalazcy
Miasta województwa podlaskiego
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problmy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Fighting disinformation online : building the database of web tools
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2015
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs dla kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych : (kod 8101022) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony : (kod 9101015) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Charakterystyka wybranych systemów informatycznych i programów użytkowych w zakresie zarządzania oraz wspierania procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego
Brak okładki
Informator o aktach prawnych z zakresu prawa wojskowego i systemu obronnego państwa
Brak okładki
Teoria systemów łączności : skrypt
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2015. Nr 2(99)/2015
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Liability for crimes involving artificial intelligence systems
Brak okładki
Cybercrime and digital forensics : an introduction
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wniosek na konkurs ogłoszony przez Komisję Główną Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Inicjatyw i Nowatorstwa pod hasłem: "Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkolnictwa wojskowego - czynnikiem określającym wysoki stopień rozwoju ideowego, zawodowego oraz intelektualno-kulturalnego kadry" : temet wniosku: "Opracowanie i realizacja koncepcji operacyjno-użytkowej i technicznej budowy zespołu ćwiczebnych stanowisk dowodzenia do szkolenia słuchaczy Wydziału Wojsk Lotniczych i OPK ASG WP" : hasło wniosku: "RADAR"
Brak okładki
etody określania pojemności i przepustowości systemu OPK w zakresie obiegu informacji i ilości jednoczesnych naprowadzeń" : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 211/s : odtwarzanie gotowości bojowej dywizji zmechanizowanej w toku operacji zaczepnej armii po uderzeniach BMR nieprzyjaciela : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Organizacja łączności wojsk obrony przeciwlotniczej armii i dywizji (DZ, DPanc)
Brak okładki
I Sympozjum Naukowe na temat: Problemy organizacji walki radioelektronicznej w operacji zaczepnej armii
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store