• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Miasta województwa podlaskiego
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
 
Biblioteka StratCom
Człowiek, informacja, społeczeństwo
Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.17.2.0
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Polsko-amerykańskie kontakty wojskowe (1776-2000)
Brak okładki
Trwałość obrony manewrowej : materiał studyjny
Brak okładki
Działania taktyczne dywizji drugiego rzutu operacyjnego
Brak okładki
Przygotowanie rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Lotnictwo wojsk lądowych w działaniach powietrznomanewrowych : studium operacyjne
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Brak okładki
Artificial intelligence and legal analytics : new tools for law practice in the digital age
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkód wodnych przez związki taktyczne i operacyjne na europejskim teatrze działań wojennych w latach 1944-1945 : rozprawa doktorska. Część 1
Brak okładki
Wycofanie dywizji : skrypt
Brak okładki
Organizacja technicznego zabezpieczenia wojsk w operacji zaczepnej armii
Brak okładki
Konspekt wykładu nt: "Zasady użycia i działania dywizji powietrznodesantowej"
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztabu Generalnego WP. nr 3(28)/1981. Dodatek
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store