• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Polscy wynalazcy
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
Biblioteka StratCom
Problemy społeczeństwa informacyjnego : elementy analizy, ewaluacji i prognozy
Wywiad jako forma komunikowania
Radiofonia w III Rzeszy : studium ideowego zniewolenia
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Communication, technology and society
 
Akademia Sztuki Wojennej
Polemologia i irenologia w badaniach problemów wojny i pokoju
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Brak okładki
Bezzałogowe aparaty latające we współczesnych konfliktach : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0
Modelowanie działań bojowych w systemie symulacyjnym JTLS. T. 2
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Funkcjonowanie brygady logistycznej korpusu wojsk lądowych w operacjach
Brak okładki
Gra obronna Wyższych Kursów Obronnych. Cz. 1 - analityczno-prognostyczna nt. Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego (grupa wojewódzka)
Brak okładki
Ćwiczenie nr 130 : działania taktyczne (związek taktyczny, oddział, pododdział) : dokumentacja ćwiczenia. Cz. "F", Cz. "I",
Brak okładki
Możliwości usługowe systemów łączności i informatyki w przyszłej operacji i walce : funkcjonowanie systemu dowodzenia SZ RP : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego : nr tematu badawczego II.2.16.4.0 : [praca naukowo-badawcza]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Risk management solutions : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cybersecurity and privacy in cyber physical systems
Brak okładki
Cyberspace threat landscape : overview, response authorities, and capabilities
Cybersecurity law
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metoda oceny skuteczności działania stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego wojsk radiotechnicznych OPK wyposażonego w zautomatyzowane systemy dowodzenia : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne i tyłowe działań bojowych lotnictwa wojsk lądowych : studium operacyjno-tyłowe. Część 1,
Brak okładki
Organizacja, uzbrojenie i taktyka strategicznego lotnictwa bombowego NATO
Brak okładki
atarcie, marsz i bój spotkaniowy DZ (DPanc) według poglądów państw NATO" : [skrypt]
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 307 : "użycie lotnictwa w operacji obronnej armii" : [(opracowanie metodyczne)]
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store