• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Teorie komunikowania masowego
Radiofonia w III Rzeszy : studium ideowego zniewolenia
Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego
Brak okładki
Teoria i praktyka masowego komunikowania
Prasa lokalna i samorządowa : propozycje zmian legislacyjnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenie SW: 38C01 : (GO: transportu i ruchu wojsk) : (kod 9101016) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Wojska lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola i miejsce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : rozprawa doktorska
Brak okładki
System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania powoływania i działania misji ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych]
Brak okładki
Analiza pracy i planowanie kadr
Brak okładki
Zatrudnialność studentów Akademii Obrony Narodowej : raport Biura Karier
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
Brak okładki
Cyber security : threats and responses for government and business
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Brak okładki
Life after Google : the fall of big data and the rise of the blockchain economy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Modernizacja systemu zabezpieczenia technicznego w zakresie sprzętu czołgowo-samochodowego w operacji zaczepnej armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawowe normy i pojęcia taktyczne oraz ich wykładnia
Brak okładki
Zestaw ćwiczeń dla personelu latającego na urządzenia treningowe
Brak okładki
Zwalczanie artylerii nieprzyjaciela w działaniach zaczepnych : [praca kandydacka]
Brak okładki
łaściwości lotniczego zabezpieczenia działań wojsk lądowych w warunkach szczególnych" : (skrypt wykładu)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store