• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Sicherheitspolitische Kommunikation
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Reklama cyfrowa : podręcznik
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Teoria konfliktów zbrojnych [pk.] "Teoria II" : technologia projektowania systemu informatycznego wspomagania analiz decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych
Brak okładki
Wojna polsko-radziecka 1919-1920 roku
Brak okładki
Sprawozdanie końcowe z jednostronnego ćwiczenia dowódczo-sztabowego na mapach pk. "Powietrzna Tarcza 2011"
Brak okładki
Ocena transportu intermodalnego w łańcuchu dostaw : praca magisterska
Brak okładki
Wyzwania i zagrożenia dotyczące systemu rezerw strategicznych oraz przemysłowego potencjału obronnego w Polsce : dylematy administrowania
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Cyber security : proceedings of CSI 2015
Brak okładki
Data protection in the Internet
Zbrodnie przyszłości : jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie
Brak okładki
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dokumentacja prac naukowo-badawczych problemu "AGLOMERACJA"
Brak okładki
Węzłowe problemy bezpośredniej obrony przeciwlotniczej elementów ugrupowań bojowych wojsk rakietowych OPK w warunkach współczesnego pola walki : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zajęcie praktyczne nr 18/I OPK : temat: "Przygotowanie do strzelania i praca bojowa dywizjonu ogniowego : kierowanie ogniem dywizjonu ogniowego i praca obsługi SD podczas zwalczania celów powietrznych (z imitatora)" : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Biuletyn Komitetu Uczelnianego PZPR Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego nr 5 (44) sierpień 1975
Brak okładki
Uwagi jednostek, instytucji wojskowych do projektu "Regulamin walki" : (dywizja, pułk)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store