• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Wojna i pokój
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Mediacje : teoria i praktyka
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Model systemu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych i sztabowych Wojsk Lądowych : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II. 2.6.2.0
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wielokryterialna analiza porównawcza
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.1
Brak okładki
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3). T. 2
Brak okładki
Teleinformatyczne środki dowodzenia
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Risk management solutions : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
EU criminal law and justice
Brak okładki
Hardware hacker : przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzętu
big black book of electronic surveillance
Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej. Tom III,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wstęp do programowania heurystycznego : (szkic metodologiczny)
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 115/S : "wypracowanie decyzji do natarcia pz, jej meldowanie i uzasadnienie" : (obrona decyzji) : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Plan przeprowadzenia jednostronnego, jednoszczeblowego ćwiczenia doskonalącego na mapach z dwumiesięcznym podyplomowym kursem wojsk OPK w roku szkolnym 1979/80
Brak okładki
Metodologia studiów operacyjnych obszaru kraju w zakresie transportu, zaplecza obsługowo-remontowego i bazy magazynowej
Brak okładki
Charakterystyka bazy ekonomicznej zachodniego TDW : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store