• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Wielkie zatrzymanie : co się stało z ludźmi?
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo informacji : wprowadzenie
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Dialog als kommunikative Strategie : Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen am Beispiel der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju : praca naukowo-badawcza : Nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Procesy informacyjne w rozpoznaniu elektronicznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podatek od towarów i usług od towarów strategicznych w Polsce w XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ badań w różnych dziedzinach nauki na badania w naukach obronnych : praca naukowo-badawcza : kod: II.2.4.1.0
Brak okładki
Kształcenie i wychowanie w siłach zbrojnych RFN [Republiki Federalnej Niemiec]
Brak okładki
Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach : materiały z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 25.11.2004
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Industrial network security : securing critical infrastructure networks for smart grid, scada, and other industrial control systems
Bomba informacyjna
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Cyber laws of the United Arab Emirates
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Normatywy taktyczno-techniczne i zasięgi wykrywania stacji radiolokacyjnych WRT OPK : skrypt
Brak okładki
Aktualny i możliwy w czasie wojny skład oraz rozwinięcie operacyjne Sił Zbrojnych NATO na ŚE i części płn ETDW, gotowość bojowa, system alarmowy i gotowości mobilizacyjne w Siłach Zbrojnych NATO : (wykład)
Brak okładki
Techniczne zabezpieczenie brygady chemicznej w walce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Środki i sposoby prowadzenia walki z rozpoznaniem kosmicznym przeciwnika
Brak okładki
Armie obce : wojna specjalna wg poglądów zachodnich (wojska specjalnego przeznaczenia - dywersji rozpoz.) : organizacja i zasady użycia wojsk OTK NRF, Danii, Belgii, Holandii : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store