• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Wykłady z komunikacji społecznej
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Brak okładki
System opieki nad weteranami w wybranych państwach : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.5.1.0
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : sew on-line w obsłudze pracowników RON : (kod 3101003)
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2007. Nr 1(66)/2007
Brak okładki
Stronice współpracy -1996
Brak okładki
Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA"
Brak okładki
Logistyka w oddziale gospodarczym
Brak okładki
Technika Just in Time jako nowoczesny sposób zarządzania produkcją : praca licencjacka
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
global cyber-vulnerability report
Outer space and cyber space : similarities, interrelations and legal perspectives
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie informacyjno-pokazowe PSOS : operacja zaczepna frontu w składzie koalicyjnym : zajęcie nr 4 : (wariant rozwiązania)
Brak okładki
Dowodzenie lotnictwem wykonującym zadania wsparcia w warunkach współczesnego pola bitwy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Łączność 1 Armii WP podczas działań w operacjach 1945 r. : (załączniki do rozprawy doktorskiej) : (próba analizy)
Brak okładki
Zasady zabezpieczenia inżynieryjnego działań obronnych dywizji : (skrypt)
Brak okładki
Oddziaływanie skażeń promieniotwórczych w przestrzeni powietrznej na załogi i samoloty oraz ochrona przed skażeniami w czasie lotu : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store