• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Architektura informacji : badania i praktyka
Miasta województwa podlaskiego
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Strefy cyberwojny
Business across cultures : effective communication strategies
Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w Systemie Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Aspekty strukturalne i funkcjonalne systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
Program nauczania : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony i obrony obiektów : (kod 9101020) : w ramach systemu przeszkalania rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ogniwa ochrony państwa
Brak okładki
Wpływ globalizacji na polityczne, militarne i ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wojskowo-geograficzne studium Białorusi
Brak okładki
System ochrony przeciwpowodziowej kraju : stan aktualny i perspektywy jego rozwoju
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Counterterrorism and cybersecurity : total information awareness
Deep fakes and the infocalypse : what you urgently need to know
Brak okładki
Cybersecurity law
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 506 : operacja zaczepna frontu : zajęcie nr 37: rozpoczęcie bitwy przez wojska frontu : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Mobilizacyjne rozwinięcie oddziału oraz działanie dowódcy i sztabu w zakresie opracowania dokumentów planu osiągania wyższych stanów gotowości bojowej : skrypt
Brak okładki
Organizacja i zasady działania sił i środków ratownictwa technicznego w likwidacji skutków bmar w dużym mieście : [skrypt]
Brak okładki
Właściwości użycia i działania artylerii podczas natarcia pułku w mieście : (skrypt)
Brak okładki
Zastosowanie WRT zabezpieczających działanie LM w systemie OP wojsk frontu : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store