• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
O sztuce wojennej : kurs taktyki
Ostatni ludzie : wymyślanie końca świata
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Strzelanie precyzyjne
Przedsiębiorczość : jak założyć i rozwijać własną firmę
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Brak okładki
Napoléon intime d'aprés des documents nouveaux : l'homme du devoir et l'amoureux
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Cyber-development, cyber-democracy and cyber-defense : challenges, opportunities and implications for theory, policy and practice
Brak okładki
Cyber security management : a governance, risk and compliance framework
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
 
Biblioteka StratCom
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zadania Straży Miejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne : praca licencjacka
Brak okładki
Gospodarka obronna Polski : stan obecny i perspektywy : praca zespołowa
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem przestrzeni kosmicznej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Urządzenia i systemy łączności na potrzeby kierowania obronnością i bezpieczeństwa państwa : IV Konferencja Systemów Obronnego i Łączności KSOŁ-97. Część 1
Brak okładki
Kierunki przeobrażeń pola walki : (wykład)
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Model ognia artylerii w natarciu w warunkach wojny konwencjonalnej : rozprawa doktorska. Część 1
Brak okładki
Historia rozwoju strategii wojskowej i jej aktualny stan : etap analityczny badań "PROGNOZA-4"
Brak okładki
Materiały i dokumenty do historii Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Zespół 1, Część 1,
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(59) : wybrane problemy zabezpieczenia tyłowego sił zbrojnych PRL : (materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego z okazji jublieuszu XXV-lecia Akademii SZtabu Generalnego)
Brak okładki
Ćwiczenie szkieletowe nr 300/Sz : operacja zaczepna armii : rozprawa doktorska. Część 1,
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu