• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
Wojna i pokój
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie do realizacji zadań w zakresie problematyki kadrowej, ewidencji wojskowej, zagadnień mobilizacji, uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych oraz administrowanie zasobami osobowymi : (kod 9101021) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego i taktycznego wojsk : (kod 8101116) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
System przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce wobec istniejących zagrożeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Potrzeby i możliwości przeprawiania się wojsk lądowych w działaniach taktycznych. (Część 1) : bilans aktualnych potrzeb i możliwości urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw przez przeszkody wodne wojsk lądowych w działaniach wojennych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.8.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rozwiązywanie wojskowych ryzykownych zadań decyzyjnych, proces podejmowania decyzji
Brak okładki
Charakterystyka zadań wojsk lądowych w kontekście zmian w taktyce : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.2.0
Brak okładki
Centra logistyczne w systemie zaopatrywania Sił Zbrojnych RP : praca doktorska
Brak okładki
Zasady organizacji i wyboru rejonu do rozmieszczania węzła łączności (poddziału) działań specjalnych : konspekt wykładu
Brak okładki
Badanie rodzaju i poziomu stresu u żołnierzy uczestniczących w operacjach poza granicami kraju : [praca naukowo-badawcza - II.2.14.3.0.]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
security of critical infrastructures : risk, resilience and defense
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
Brak okładki
European Union as an area of freedom, security and justice
Brak okładki
Information Security and Cyber Laws
Brak okładki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : przegląd i terminologia
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Sprawozdanie z uzupełniających badań podjętych w 1976 roku w ramach tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" (WSPND)
Brak okładki
Analiza struktury organizacyjnej i potrzeb w zakresie odkażania umundurowania i oporządzenia w operacjach armijnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawowe dane o siłach zbrojnych NATO
Brak okładki
Zwiększenie żywotności systemu zabezpieczenia komunikacyjnego frontu w operacji zaczepnej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Nawigatorskie zabezpieczenie działań bojowych ludowego lotnictwa polskiego w latach 1944 - 1945 : załączniki do rozprawy doktorskiej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store