• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie potencjału gospodarczo-obronnego państwa do 2022 roku : rozprawa doktorska
Cybercrime : eine Einführung
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne