• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Metody i narzędzia przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zastosowania improwizowanych urządzeń wybuchowych w aspekcie operacji w Afganistanie : rozprawa doktorska
Peowiacy i ich losy : (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Lotniskowce japońskiej marynarki wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska