• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Studia nad geopolityką i biopolityką wybranych państw azjatyckich
Świat powojenny i Polska
India's muscular China-Pakistan policy and economic corridor
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne