• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Moduł swobodnego wyboru : kierunek: obronność : forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne : rok akademicki 2020/2023
Szkice z etyki" służb bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po 1989 roku
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia