• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom 2
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy