• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Edukacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń niemilitarnych Polski : rozprawa doktorska
No cover
Operacyjno-taktyczne znaczenie przeszkód wodnych na obszarze Polski : rozprawa doktorska
Bezpieka pogranicza : historia Zwiadu WOP 1945-1990
No cover
Straż graniczna w ochronie granic Polski w świetle wyzwań i zagrożeń radiacyjnych : rozprawa doktorska
No cover
Elementy kultury organizacyjnej uczelni wyższych jako determinanty efektów kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska