• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Theory, design, and applications of unmanned aerial vehicles
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego
nned aviation : a brief history of unmanned aerial vehicles
Unchecked and unbalanced : how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy
How innovation works : and why it flourishes in freedom
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Logistics : selected issues theory
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
Brak okładki
Cybersecurity and privacy in cyber physical systems
Brak okładki
future of law and eTechnologies
politics and technology of cyberspace
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
 
Biblioteka StratCom
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zagadnienie błędów praktycznych w prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego : analiza metodologiczno-historyczna
Brak okładki
Program nauczania : kurs specjalistyczny : KOD-8033017 : nazwa kursu: "Administrowanie zasobami osobowymi na potrzeby pokojowego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP", forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2005/2006
Brak okładki
Mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie jednostek logistycznych szczebla centralnego i okręgu wojskowego : materiał do studiowania
Brak okładki
Operacja w sztuce wojennej : (studium wojskowo-historyczne)
Brak okładki
Rosja i Ukraina a bezpieczeństwo europejskie
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Problemy zabezpieczenia technicznego pułku zmechanizowanego podczas marszu
Brak okładki
Dowodzenie dywizją (pułkiem) w zasadniczych rodzajach działań bojowych : podręcznik. Cz. 1,
Brak okładki
Pokonywanie silnej, szczególnie pod względem przeciwpancernym obrony nieprzyjaciela
Brak okładki
Informator dla kandydatów na studia dyplomowe w Akademii Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady działania armijnej brygady saperów oraz użycie jej pododdziałów i oddziałów w zabezpieczeniu inżynieryjnym operacji armijnych (zaczepnej i obronnej)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,