• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Polscy wynalazcy
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
deviant security practices of cyber crime
Miasta województwa podlaskiego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
 
Akademia Sztuki Wojennej
Kryteria oceny wariantów działań bojowych komponentu powietrznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania sieciocentrycznego stanowiska dowodzenia w operacji : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.1.0
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Bezzałogowe aparaty latające we współczesnych konfliktach : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Przestrzenna waloryzacja zagrożeń bezpieczeństwa Polski na potrzeby systemu bezpieczeństwa i obronności : II.1.1.1.0. [Cz. 2],
Brak okładki
Pakiet norm obronnych z zakresu łączności
Zarządzanie kryzysowe
Brak okładki
Przewaga w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Brak okładki
Research methods for cyber security
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Brak okładki
Cyber threat intelligence
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Propaganda i agitacja na polu walki
Brak okładki
Wybrane zagadnienia z podstaw przeciwdziałania radioelektronicznego : (skrypt). Część 2
Brak okładki
Zasady terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych i zadania organów mobilizacyjno-uzupełnieniowych w tym zakresie
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez artylerię rakietową i lufową korpusu obrony powietrznej kraju : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Nawigatorskie zabezpieczenie naprowadzania samolotów myśliwskich na cele powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store