• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy
No cover
Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika : rozprawa doktorska
No cover
Kierunki zmian w wojskach specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wyzwań i zagrożeń : rozprawa doktorska
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794