• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Deregulacja sektora telekomunikacyjnego
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania : w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka