• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
No cover
Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym
Urban lab : narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa