• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska za linią Curzona
Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Rozkaz nr 001353 : operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 = Nakaz no 001353 : operacìâ proskripìï NKVD 1939-1941