• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Wbrew bogom czyli Od magii i religii do metody naukowej... i z powrotem
Boko Haram 2002-2020 : czarne flagi nad Nigerią