• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Regulacje Covid-19 w prawie pracy
No cover
Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945
Propaganda bezprawia : o "popularyzowaniu prawa" w pierwszych latach Polski Ludowej
No cover
Prawo upadłościowe ; Prawo restrukturyzacyjne : komentarz
No cover
Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej