• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwm górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
No cover
Systemy informacyjne policji w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym państwa : rozprawa doktorska
No cover
Eurokorpus w systemie bezpieczeństwa europejskiego : rozprawa doktorska