• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej
No cover
Kazimierz Drewnowski : Profesor i Rektor Politechniki Warszawskiej : legionista i twórca wojsk łączności : taternik
No cover
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
No cover
Zanim zbudowano Gdynię..." : wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich
No cover
Privacy and legal issues in cloud computing