• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Meritum - prawo pracy 2021
Brak okładki
Cybercrime risks and responses : eastern and western perspectives
Brak okładki
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki
Brak okładki
Zbiór karny + 2021 : przepisy wprowadzające, przepisy przejściowe, wykazy aktów zmieniających, wykazy aktów wykonawczych, skorowidze
Brak okładki
East Asian Strategic Review 2020