• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Efektywna komunikacja w zespole
Media w smart city : Berlin i Warszawa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys w kontekście kierowania organizacjami : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Efektywność działań Straży Granicznej w sytuacji niekontrolowanej imigracji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Proces tworzenia Sił Odpowiedzi NATO z pododdziałów wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Advanced introduction to cybersecurity law
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Brak okładki
Technocrime and criminological theory
Brak okładki
Governing new frontiers in the information age : toward cyber peace
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Referat do zajęć dla kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej z dziedziny usprawniania dowodzenia i zarządzania przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej na temat: Ogólne wiadomości o mechanicznej i elektronicznej technice obliczeniowej
Brak okładki
Podstawowe zasady utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej w siłach zbrojnych
Brak okładki
Urządzenia transmisji danych polowego zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami związku taktycznego : (instrukcja tymczasowa). Cz. 1,
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 123/Art. : artyleryjskie zabezpieczenie forsowania przez pułk przeszkody wodnej z marszu : opracowanie metodyczne do zajęć z TWRiArt
Brak okładki
Rys historyczny rozpoznania jako dyscypliny naukowej : problem naukowy pk. "Prognoza-4"
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store