• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
Brak okładki
E-learning w procesie doskonalenia kadr organizacji obronnych : rozprawa doktorska
Samochód patrolowo-interwencyjny DZIK
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 3101004) : w ramach doskonalenia pracowników administracji publicznej
Konferencja pokojowa w Paryżu 1919 : notatki, spotkania, rozmowy i korespondencja z Romanem Dmowskim (1917-1922)