• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
No cover
Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej nadzorowanej przez administrację samorządową : rozprawa doktorska
Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji
Program studiów : studia II stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne