• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Współczesne systemy wykorzystania doświadczeń w wojskach lądowych : rozprawa doktorska
No cover
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Edukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności
Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne