• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. Tom 1
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Cz. 2,