• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Na emigracji i w kraju
No cover
Studia nad granicami i pograniczami : leksykon
No cover
Święta : źródła i materiały do dziejów wsi 1419-2019
No cover
Europejska Konwencja Praw Człowieka : teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die Europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten
No cover
Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945