• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zdolności sił powietrznych i wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w konflikcie o dużej intensywności : rozprawa doktorska
Zaufanie do teorii : chińska filozofia nowego ładu międzynarodowego
Ochrona danych osobowych : perspektywa krajowa i międzynarodowa
Svalbard w warunkach rywalizacji światowych mocarstw o wpływy w Arktyce w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
1920 rok - wojna światów. 1,