• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Polska 1939-1945 : podziały administracyjne : skala 1:750 000
No cover
Art of Secret War
No cover
Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska
No cover
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Demokratyczne ideały a rzeczywistość : studium o polityce przebudowy