• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska