• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 1009-2015 : rozprawa doktorska
Praca : historia tego, jak spędzamy swój czas
Wstęp do nauki o państwie i prawie : skrypt akademicki
Dynamiken der Gewalt : Krieg im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Gesellschaf : festschrift für Bernd Wegner
Bezpieczeństwo transportu i logistyki : praca zbiorowa