• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Operacyjno-taktyczne znaczenie przeszkód wodnych na obszarze Polski : rozprawa doktorska
90 lat łódzkiej ekonomii
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa