• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cybersecurity and law. Nr 2(2)/2019
Konkultura : wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
Brak okładki
Inteligencja emocjonalna w działaniu : jak korzystać z inteligencji emocjonalnej na co dzień